Fiscal Year 2020-2021
Average Processing Times

(Days)

Fiscal Year 2020-2021 Average Processing Times
  Quarter 1 Quarter 2 Quarter 3 Quarter 4 Overall Average
July Aug Sept Oct Nov Dec Jan Feb March April May June
Veterinarians
Exam Request Applications                          
CA-Graduates N/A 11 9 37 44 37 33 43 65 58 11 22 40
Non-CA Graduates 61 47 28 41 31 48 26 17 46 49 39 50 44
Reciprocity 77 60 46 66 28 67 56 21 41 20 39 65 54
Temporary 33 54 54 38 37 25 14 28 14 34 13 14 30
University 82 102 N/A 41 3 N/A N/A N/A N/A N/A 30 60 76
Initial License Applications                          
Veterinarian 16 9 16 9 7 19 11 2 13 7 23 13 15
Temporary 2 10 5 7 0 12 7 2 7 4 4 2 6
University 4 4 7 6 23 20 0 N/A N/A N/A 0 N/A 8
Renewal Applications                        
Veterinarian 10 10 10 9 7 18 13 5 11 10 8 7 10
University 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Registered Veterinary Technicians                        
Exam Request/License Application 50 78 69 86 60 29 28 30 54 68 71 90 62
Renewal Applications 12 11 9 10 10 20 14 11 11 9 7 7 11
Premises Registrations                        
Initial Registration Application 47 25 30 21 18 8 3 7 9 12 17 25 20
Renewal Applications 1 8 0 0 2 7 0 9 2 0 0 3 2
Veterinary Assistant Controlled Substances Permits                        
Initial Permit Applications 25 21 25 25 34 39 25 18 24 34 25 24 27
Renewal Applications 0 1 0 0 2 0 4 5 2 2 12 2 2